FAQ

Veel voorkomende vragen

Kan ik inschrijven voor een les én een proefles?
Ja. Je kan verschillende proeflessen aanvragen.

Ben ik zeker van mijn proefles?
Nee.

Je kan altijd inschrijven voor een proefles maar dansers die ineens definitief inschrijven hebben altijd voorrang.

Bij inschrijving kan je kiezen voor een proefles of voor de volledige cursus. Indien je voor een proefles kiest en de les voor de start van het dansjaar volzet is met cursisten die voor de volledige cursus hebben gekozen, vervallen de proeflessen. Je zal dan gecontacteerd worden om voor een andere les te kiezen.

In welke leeftijdscategorie valt een danser?
We delen onze groepen in op leeftijd en gebruiken de volgende stelregel: wanneer een lid in het jaar dat het dansseizoen start nog de ondergrens van de leeftijdsgroep bereikt, valt hij of zij onder de categorie in kwestie. Een voorbeeld: een kind wordt voor het einde van 2022 nog 9 en mag dus als momenteel 8-jarige ingeschreven worden in de leeftijdscategorie 9+. Word je pas 9 in januari, schrijf je in voor de categorie 6+.

Komt mijn ziekenfonds tussen in het lidgeld?
De ziekenfondsen zorgen voor een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld van de danslessen. In je account van Ledenbeheer vind je onder ‘attesten’ een ingevuld attest voor de mutualiteit. Je dient hier enkel nog een geel klevertje op te plakken.

Blijven groepen het hele dansseizoen behouden?
We proberen steeds de groepen samen te houden, maar soms is het nodig om groepen te (her)verdelen volgens het niveau van de dansers.

Kan ik mijn lidgeld recupereren indien ik de lessenreeks stopzet?
Neen. Enkel als je een doktersattest kan voorleggen, kan je lidgeld recupereren.

InschrijvenCastart au cinéma

De inschrijvingen voor de show zijn gestart!
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.

InschrijvenCastart au cinéma

De inschrijvingen voor de show starten vanavond om 20:00u!
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt.