FAQ

Veel voorkomende vragen

Kan ik inschrijven voor een les én een proefles?
Ja. Je kan verschillende proeflessen aanvragen.

Ben ik zeker van mijn proefles?
Nee. Wanneer je bent ingeschreven voor een proefles en de les zit tegen de start van het seizoen vol met definitieve inschrijvingen, vervallen de proeflessen.

In welke leeftijdscategorie valt een danser?
We delen onze groepen in op leeftijd en gebruiken de volgende stelregel: wanneer een lid in het jaar dat het dansseizoen start nog de ondergrens van de leeftijdsgroep bereikt, valt hij of zij onder de categorie in kwestie. Een voorbeeld: een kind wordt voor het einde van 2022 nog 9 en mag dus als momenteel 8-jarige ingeschreven worden in de leeftijdscategorie 9+. Word je pas 9 in januari, schrijf je in voor de categorie 6+.

Komt mijn ziekenfonds tussen in het lidgeld?
De ziekenfondsen zorgen voor een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld van de danslessen. In je account van Ledenbeheer vind je onder ‘attesten’ een ingevuld attest voor de mutualiteit. Je dient hier enkel nog een geel klevertje op te plakken.

Blijven groepen het hele dansseizoen behouden?
We proberen steeds de groepen samen te houden, maar soms is het nodig om groepen te (her)verdelen volgens het niveau van de dansers.

Back at it againTickets zijn nu te koop!