FAQ

Veel voorkomende vragen

Kan ik inschrijven voor een les én een proefles?
Ja. Er kan één proefles aangevraagd worden per Castart-lid. Deze optie is een aanvulling op de reguliere inschrijving voor een of meer andere lessen.

Ben ik zeker van mijn proefles?
Neen. We proberen altijd de mogelijkheid van een proefles te voorzien. Helaas is dat altijd gekoppeld aan de bezetting van de lessen.

In welke leeftijdscategorie valt een danser?
We delen onze groepen in op leeftijd en gebruiken de volgende stelregel: wanneer een lid in het jaar dat het dansseizoen start nog de ondergrens van de leeftijdsgroep bereikt, valt hij of zij onder de categorie in kwestie. Een voorbeeld: een kind wordt voor het einde van 2017 nog 9 en mag dus als momenteel 8-jarige ingeschreven worden in de leeftijdscategorie 9+.

Komt mijn ziekenfonds tussen in het lidgeld?
De ziekenfondsen zorgen normaal voor een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld van de danslessen. Vraag hiervoor het formulier op bij je ziekenfonds.

Blijven groepen het hele dansseizoen behouden?
We proberen steeds de groepen samen te houden, maar soms is het nodig om groepen te (her)verdelen volgens het niveau van de dansers.